Het Wijkcomité XL-Noord
nl fr

Geschiedenis

Gulden Vlieslaan
Het Comité XL-Noord ziet het daglicht in 2000 tentijde van de afbraakperikelen rond de Gulden Vlieslaan Deze promotor Heron City profiteer van een hem verleende vergunning om een twintigtal historische panden tegen de grond te slaan. Wanneer daarna verschillende gerechtsprocedures bij de Raad van State worden ingediend blijft de zaak tot op heden geblokkeerd en doet het bouwperceel nu dienst als animatie- ruimte.

Gulden Vlieslaan, achter
Xl-Noord richt ieder jaar een buurtfeest in en levert ook zijn bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit (verkeer, netheid, veiligheid).

Grace et Gilles
Tot in november 2009 werd het comité door Grace Faes en Gilles Jacques met veel toewijding en engagement aangevoerd en werd de fakkel sindsdien over- genomen door Didier Cossé.