Het Wijkcomité XL-Noord
nl fr

Sinds 10 jaar springt Xl-Noord in de bres om buurtbewoners te beschermen tegen al te inhalige bouwpromotoren.Ook proberen we om een goede'mixité'in de buurt te behouden door te pleiten voor betaalbare huisvesting. Levenskwaliteit en milieubescherming staan eveneens hoog op de agenda.

Actualiteiten

Xl-Noord redux

Na het vertrek van stichters Grace Faes en Gilles Jacques naar rustiger oorden heeft de vereniging een nieuw elan gevonden onder het voorzittersschap van Didier Cossé. vervolg...


13 Juni tiende wijkfeest

Uiteraard is iedereen welkom op ons jaarlijks feest en wil u nog een stand op de brokante reserveren een animatie in elkaar steken of ons een handje helpen bij het feest neem dan gerust contact met ons op. vervolg...


Eerstkomende vergadering

Zal plaats vinden op 31 mei 2010 om 19u30,Gewijde Boomstraat 66,en zal uit- sluitend gewijd zijn aan de feestvoorbereidingen vervolg...


Dringende dossiers

Electrabel: wegens het ontbreken van een globale visie op de buurt en een slecht georganiseerde overlegcommissie vroeg XL-Noord uitstel voor het afleveren van de bouwvergunning.Tot onze spijt werd dit echter geweigerd en kunnen normaal gezien de werken in september van start gaan. vervolg...

AB3: dit project dat als megalomaan werd aanzien en door de omwonenden algemeen werd afgekeurd kreeg dan uiteindelijk een negatief advies van de overleg- commissie op 10 mei. vervolg...